Produkto aprašymas

RWL -> Padangos spalvotais šonais
RW -> Padangos spalvotais šonais
RWL -> (Raised White Letter) iškilę baltos raidės ant padangos šonų.